Họ và tên tác giả: Nguyễn Việt Hưng

Tuổi: 20

Giới tính: nam

Đang công tác tại: Hà Nội

Sở thích: chơi game, xem phim và đọc sách

Vị trí: content copywriter

Trình độ học vấn: tốt nghiệp viện đào
tạo quốc FAI ngành digital marketing


Facebook


Twitter


Youtube

5/5