Lưu Phương Duy

Tác giả Lưu Phương Duy

Xin chào, tôi là Duy. Tôi là sinh viên sống tại Việt Nam. Tôi là một người yêu thích trò chơi điện tử, thiết kế và âm nhạc. Tôi cũng quan tâm đến phát triển web và bóng đá.


Facebook


Twitter


Youtube